• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

ปราสาทเขาโล้น

Started by Narada, June 23, 2024, 07:36:11 PM

Previous topic - Next topic

Narada

มรดกอารยธรรม "อังควร์พนม" ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นปราสาทประจำเมืองซึ่ งมีลักษณะคล้ายกับปราสาทเขาน้อย สันนิษฐานว่าเดิมทีเดียวมีปรางค์ทั้งหมด 4 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์องค์กลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้เท่านั้น
Tags : อลส88